Een goed doordacht intranet kan een serieuze optimalisatie  van uw werkprocessen,  verbetering van de interne communicatie en intensievere samenwerking en kennisdeling betekenen. Maar hoe weet u wanneer de tijd echt rijp wordt om een investering te overwegen? In dit overzicht zet ik een aantal karakterestieken op een rijtje die kenmerkend zijn voor een zogenaamd fase 1 intranet, per kenmerk schets ik ook de situatie zoals die bij een intranet fase 2 zou zijn.

Het is overigens een hele gangbare benadering zonder al te veel diepgang, maar voor een eerste scan wel handig. Wanneer uw huidige intranet voor het grootste deel kenmerken van een fase 1 intranet vertoond, wordt het echt tijd om mij te bellen!

Intranet fase 1 Intranet fase 2 Omschrijving
Organisatie gericht Medewerker gericht Intranet2 zet de werksituatie van uw medewerker centraal.
Nuttig voor organisatie Nuttig voor medewerkers en organisatie Intranet2 staat voor een goede balans tussen het nut voor uw organisatie en het nut van uw medewerkers.
Aanbod Behoefte De inhoud wordt bepaalt door de behoefte, niet door het aanbod.
Content centraal Actie en taakgericht Intranet2 nodigt uit tot ondernemen van actie.
Voorgedefinieerde website Platform Intranet2 biedt een scala aan mogelijkheden die op basis van behoefte worden gebruikt.
Statisch ontwerp Continue ontwikkeling Intranet2 kan continu worden uitgebreid en aangepast aan veranderende omstandigheden.
Voor de medewerkers Voor én door de medewerkers Intranet2 is zelfs ván de medewerker.
Monolithisch Holistisch Intranet2 is een verzameling websites die één geheel vormen en daar waar nodig relaties hebben.
Consumeren van informatie Werken Intranet2 is een plek waar medewerkers naar toe gaan om te werken.
Advertentie