Het begeleiden en sturen van projecten op basis van de SCRUM ontwikkelmethodiek

Het afgelopen jaar heeft Nicole Smits intensieve ervaring opgedaan met de agile (iteratieve) ontwikkelmethodiek Scrum. In deze methodiek staat de teameffort centraal en wordt er gestuurd op meerdere deelopleveringen (sprints) adhv de prioriteiten van de klant.

 • Nicole kan het hele proces begeleiden (als Scrum Master), inclusief implementatie van alle Scrum artifacten zoals de dagelijkse stand up, de sprint planningsmeeting, sprint retrospective, etc.
 • Scrum ontwikkelmethodiek laten ‘landen’ in de organisatie, al dan niet in combinatie met de meer gangbare Prince2 projectmanagement methodiek.
 • Aansturen team en zorg dragen voor een zo hoog mogelijke efficiëntie en productiviteit.

Projectmanagement op basis van Prince2

Nicole Smits kan het projectmanagement van alle fases van een complex intranet of website project op haar nemen, door o.a. het:

 • Opzetten en inrichten van de projectorganisatie, inclusief stuurgroep.
 • Definiëren van business case en visie
 • Begeleiden van alle projectfases; initiatie/ specificatie / implementatie/ bouw/ uitrol/ afronding. Belangrijke stuurmechanismen hierbij zijn; managen van risico’s, changemanagement, kwaliteitsmanagement, efficient gebruik van plannings- en rapportagetools.
 • Eindresultaat ook daadwerkelijk geintegreerd te krijgen in uw organisatie; governance, communicatie en opleidingsaspecten spelen hierbij natuurlijk een essentiële rol.

SharePoint Projectmanagement & Consultancy

SharePoint is een zeer krachtig product met rijke mogelijkheden out-of-the-box! Maar hoe pas je die nu goed toe voor de bedrijfsproblemen die je wilt oplossen? Ik help u graag met de inrichting van uw SharePoint omgeving (Sharepoint 2007 / 2010) door samen een ontwerp te maken en dat vervolgens hands-on te implementeren.

 •  Het inventariseren van de business- en user requirements adhv workshops, interviews en deskresearch.
 • Content- en informatie analyse van de voor het intranet relevante gegevens uit de organisatie, input voor de informatie architectuur en taxonomie.
 • Schrijven functioneel ontwerp en wireframes, de blauwdruk van de applicatie.
 • Schrijven Projectplan / PID met o.a.; inrichting van het projectteam, stakeholders, projectrisico’s, projectscope en projectfasering.
 • Schrijven van een communicatie- en governanceplan.
Advertentie