In dit artikel van Frankwatching ‘web 2.0 dringt bedrijven binnen’ wordt een aantal interessante cijfers getoond over het gebruik van social media in organisaties (enterprise 2.0). Wat opvalt is dat een fenomeen als Podcasting (35%) op dit moment nog veel populiarder is dan het gebruik van Wiki’s. Podcasting is zelfs nog populiarder dan bloggen (32% ). De volgende rising star binnen organisaties zal volgens Frank het gebruik van online video worden, dit is een logische ontwikkeling als je kijkt naar het gebruik en effect van YouTube.

Advertentie