Noogony betekent; de empirische essentie van een concept, dus een concept gebasseerd op ervaring. Het woord is als eerste gebruikt door Immanuel Kant en is een samentrekking van de Griekse woorden vóvç (verstand, gedachte), en yóvoç (geboorte, ontstaan); de door Kant gemunte uitdrukking betekent dus zoiets als ‘ontstaan van het verstand, van begrippen’.

Noogony Media Concepts is de naam waaronder Nicole Smits haar advies- en projectmanagement werkzaamheden verricht. 

In wikipedia wordt de term ‘noogony’ als volgt gedefinieerd:

Noogony is a general term for any theory of knowledge that attempts to explain the origin of concepts in the human mind by considering sense or a posteriori data as solely relevant.[1] The word was used, famously, by Kant in his Critique of Pure Reason to refer to what he understood to be Locke’s account of the origin of concepts. [2] While Kant himself maintained that some concepts, e.g. cause and effect, did not arise from experience [3], he took Locke to be suggesting that all concepts came from experience.