Onze aanpak is een combinatie van een traditionele requirement analyse, waarbij het belang voor de business en de eindgebruiker wordt afgezet tegen organisatorische en technische haalbaarheid. Deze gedegen aanpak wordt gecombineerd met ruimte voor improvisatie wanneer nodig. Als start van een intranet traject kan ik bijvoorbeeld een workshop geven waarbij thema’s als enterprise 2.0 (wiki’s / blogs / RSS, etc.) en bussiness spiritualiteit aan de orde komen.